In Nederland en België zijn Rope Access technieken relatief nieuw. In het buitenland bestaat echter al langere tijd een traditie op dit gebied. Zo werkt men in Groot Brittanië al ruim 20 jaar met deze technieken en heeft men een uitgekiend opleidings, registratie- en kwaliteitssysteem ontwikkeld onder de naam IRATA. De IRATA-richtlijnen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Britse arbeidsinspectie (HSE), worden inmiddels over de gehele wereld gezien als dé norm voor het gebruik van Rope Access technieken. Kijk voor meer informatie op de website van IRATA.

Statistieken wijzen uit dat binnen de petrochemische industrie de Rope Access technici (die binnen deze sector al verplicht werken volgens deze richtlijnen) het laagste risico lopen van alle werknemers!